LEAD


Pressrum

Om oss i media

Om Lead

LEAD är en företagsinkubator som accelererar utvecklingen av start-ups genom att 
förse innovatörer och entreprenörer med en bredd av riktade resurser och tjänster för att nå snabbare och säkrare tillväxt.

Kontaktpersoner

Martina Hegestig
Head of Communication
Martina Hegestig
Catharina Sandberg
CEO
Catharina Sandberg