2022-09-07 05:30Pressmeddelande

Visualisering och energi i fokus i LEADs traineeprogram

Företagsinkubatorn LEADs entreprenörskapsprogram Entrepreneurs in Residence drar igång för femte året. Fem entreprenörer matchas med tio högteknologiska innovationer med extra fokus på energi och visualisering. Målet är att bygga framtidens tillväxtbolag i regionen.

- Entrepreneurs in Residence är ett utmärkt program för att få idéer att komma loss, idéer som av en eller annan anledning inte har tagits vidare, oftast av resursskäl. Generellt finns det ingen brist på idéer, däremot på människor som kan driva dem. Här ser vi ett stort värde i att idéer inom visualisering och bildanalys kan utvecklas vidare och kanske bli till världssuccéer, säger Anders Carlsson, Processledare för Visual Sweden som är en av finansiärerna för årets program.

Under sex månader arbetar traineerna med att verifiera och testa idéerna mot marknaden. Programmet är LEADs paketering på ett fenomen som kallas Venture Creation. Det innebär att nya startups skapas utifrån idéer sprungna ur högteknologisk forskning som annars inte hade startats på grund av brist på entreprenörskraft i forskningsmiljöerna. Genom att utbilda traineer i entreprenörskap och affärsutveckling skapas förutsättningar för att bygga hållbara innovationer som på sikt kan utveckla Östergötland - oavsett om det blir nya bolag eller om kunskapen sedan kan användas i andra bolag i regionen.

- Vi ser ett stort behov av denna typ av program och kan redan se resultat i form av nya framgångsrika bolag i vår region. Ett exempel är Cellfion – ett snabbväxande och hållbart bolag som drivs av en av våra tidigare traineer. Andra har i stället blivit en viktig del i redan existerande bolag, vilket vi ser ger bra drivkraft och bidrar till att talanger stannar i regionen, säger Catharina Sandberg, vd på LEAD.

Under programmets gång utbildas traineerna inom entreprenörskap, personlig utveckling och affärsutveckling genom LEADs beprövade metoder och verktyg. Tillsammans får de genomföra de första stegen på en bolagsresa; utforska kundens verkliga utmaningar och ta reda på var den tekniska lösningen kan skapa störst värde. Programmet finansieras av Energimyndigheten och Visual Sweden och idéerna som utforskas har särskilt fokus på just energi och visualisering.

För mer information om programmet, kontakta:   
Catharina Sandberg, vd LEAD
catharina.sandberg@lead.se
Tel. +46 70 550 35 91

Om programmet 
Entrepreneurs in Residence är ett sexmånaders trainee-program där traineerna projektanställs för att tillsammans affärsutveckla en idéportfölj av högpotenta idéer som är i behov av entreprenörskraft. Under ledning av LEADs affärcoacher arbetar traineerna huvudsakligen med att marknadsverifiera idéerna. Arbetsprocessen bygger på inkubatorns metodik, genom verktyg som förmedlas i workshops och coachsamtal inom affärstänk och personlig utveckling.

Om Visual Sweden
Visual Sweden är ett initiativ med bas i Östergötland, inriktat på att främja innovation och regional tillväxt inom området visualisering och bildanalys. Ingen annan region i Sverige har den samling av aktörer inom visualisering och bildanalys som finns här. Merparten är företag som utvecklar nya lösningar på området. Centrala aktörer är Region Östergötland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Linköpings universitet, ett flertal statliga institutioner och verk som SMHI, NFC och FOI samt ett 100-tal mindre, medelstora och stora företag.

Om Energimyndigheten
Energimyndigheten bidrar med fakta, kunskap och analyser om tillförsel och användning av energi i samhället, och arbetar för en trygg energiförsörjning. De stöttar även affärsutveckling som gör det möjligt att kommersialisera innovationer och ny teknik, och ser till att goda lösningar kan exporteras. Energimyndigheten arbetar på uppdrag av regeringen och hör till Infrastrukturdepartementets ansvarsområde.Om LEAD

LEAD är en av Sveriges främsta företagsinkubatorer som hjälper entreprenörer att bygga bolag snabbare och säkrare. LEAD vänder sig till innovatörer och entreprenörer med företag som är innovativa och har potential att expandera. LEAD erbjuder en strukturerad affärsutvecklingsmetodik som grundar sig på en nära och engagerad affärscoachning och nätverk. LEAD ägs av Linköpings universitet och finansieras därutöver av Norrköping respektive Linköpings kommuner samt Vinnova. För mer information besök lead.se


Kontaktpersoner

Martina Hegestig
Head of Communication
Martina Hegestig