2023-05-11 06:00Pressmeddelande

SeaPattern installerar första vattenkraftsturbinen i Linköping

Seapattern Sweden AB LogotypeSeapattern utvecklar en AI och simuleringsbaserad teknologi som gör det möjligt att öka mängden el som kan genereras i en redan installerad vattenkraftsanläggning

Den 10 Maj installerade SeaPattern Sweden AB sin första vattenkraftsturbin nedströms Svartåfors vattenkraftstation tillhörande Tekniska verken i Linköping. Efter flera timmars installationsarbete då kraftstationen var avstängd slutfördes installationen och vattnet släpptes sedan på igen med lyckat resultat.

SeaPattern Sweden AB är svenskt bolag som utvecklat en AI och simuleringsbaserad teknologi som gör det möjligt att öka mängden el som kan genereras i en redan installerad vattenkraftsanläggning, ända upp till 10%. Detta genom att installera en eller flera av SeaPatterns egenutvecklade hydrokinetiska turbiner direkt efter en existerande vattenkraftsanläggning för att nyttja den energi som finns från det rörliga vattnet som redan har passerat de traditionella turbinerna.

SeaPattern Sweden AB och Tekniska verken i Linköping AB har redan formaliserat i ett avtal ett samarbete avseende att testa och verifiera den teknologi som möjliggör utökad elproduktionen hos Tekniska verken genom att använda SeaPatterns hydrokinetiska patentsökta teknologi för energiutvinning i deras vattendrag.

”Vi är såklart mycket nöjda med resultatet idag, både logistiken med transport och installation av turbin, men framför allt att turbinen initialt presterar som den skall”, säger Niklas Boman, VD på SeaPattern.

Under kommande månader kommer flera tester att göras för att verifiera mjukvara och turbinens effekt. ”Samverkan med Tekniska verken har varit mycket viktigt för denna framgång och vi ser fram emot att fördjupa samarbetet framöver”, fortsätter Niklas Boman.

 

”Dialogen med SeaPattern har intensifierats det senaste halvåret, och vi är mycket positiva till dessa tester och samarbete. Det är en intressant produkt som potentiellt kan ge oss ytterligare kapacitet i vattenkraftsstationen och vi ser fram emot resultaten från testerna” säger Ola Palmquist, Affärsenhetschef Vattenkraft Tekniska verken.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Niklas Boman
VD, SeaPattern
Tel: +46 70 877 96 25
E-mail: n@seapattern.com

Om SeaPattern Sweden AB
SeaPattern är svenskt bolag som utvecklat en teknologi som gör det möjligt att öka mängden el som kan genereras i en redan installerad vattenkraftsanläggning. Detta uppnås genom att installera en eller flera av SeaPattern hydrokinetiska turbiner direkt efter en existerande vattenkraftsanläggning för att nyttja den energi som finns från det rörliga vattnet som redan har passerat de traditionella turbinerna.
www.seapattern.com

Om Tekniska verken i Linköping AB
Tekniska verken-koncernen bygger världens mest resurseffektiva region genom att erbjuda smarta och effektiva lösningar som förenklar våra 211 000 privat- och företagskunders vardag. Tillsammans med våra kunder tar vi hand om och nyttjar jordens resurser på ett bättre sätt, med mer nytta och mindre påverkan på miljön. Vi erbjuder tjänster inom elnät och elhandel, avfall, biogas, effektiva energilösningar, vatten och avlopp, fjärrvärme, fjärrkyla, bredband, belysning och laddlösningar.
Välkommen att läsa mer på tekniskaverken.seOm LEAD

SeaPattern är ett LEAD-bolag. LEAD är en av Sveriges främsta företagsinkubatorer som hjälper entreprenörer att bygga bolag snabbare och säkrare. LEAD vänder sig till innovatörer och entreprenörer med företag som är innovativa och har potential att expandera. LEAD erbjuder en strukturerad affärsutvecklingsmetodik som grundar sig på en nära och engagerad affärscoachning och nätverk. LEAD ägs av Linköpings universitet och finansieras därutöver av Norrköping respektive Linköpings kommuner samt Vinnova. För mer information besök lead.se


Kontaktpersoner

Martina Hegestig
Head of Communication
Martina Hegestig