2022-09-06 05:30Pressmeddelande

Holmen testar Arboairs teknik i kampen mot granbarkborren

Kan drönare och AI-driven bildanalys bidra till att rädda granskogen från granbarkborren? Holmen testar nu teknik från startupföretaget Arboair för att snabbt kunna upptäcka nya angrepp.

Allting tog fart med torkan 2018. Sedan dess brottas södra Sverige av återkommande stora granbarkborreangrepp under somrarna. Trots intensiva insatser från skogsägare står det på sina håll hela skelettskogar som insekten dödat. Och angreppen smyger sig för varje år längre norrut i landet. Det är en kamp mot klockan att hitta angreppen i tid för att hinna planera och genomföra en avverkning innan granbarkborrens larver vuxit till sig och lämnat trädet i jakt på nya granar. 

AI hittar stressade och döda granar
Sedan månadsskiftet juni/juli testar Holmen Arboairs metod. Drönare flyger systematiskt över skogen och tar högupplösta bilder som analyseras med hjälp av en AI tränad i att känna igen stressade och döda granar. Informationen förs sedan in i Holmens skogliga planeringssystem och blir där en viktig komponent i beslutsunderlaget för framtida åtgärder på platsen. 

Christian Syk har rollen verksamhetsutvecklare fjärranalys och skoglig planering på Holmen och är den som har lett projektet från Holmens sida.

Arbetssättet innebär att du som traktplanerare har en god bild av var angreppen finns redan när du kommer ut till skogen, du vet var du ska leta och kan gå direkt dit för att verifiera angreppen utan att behöva söka av stora oskadade områden, säger han.

Produkten kommer från Linköpingsföretaget Arboair som specialiserat sig på AI-driven bildanalys för att producera beslutsunderlag med hög precision för skogsägare. Hittills har drönarna fotat av cirka 9 000 hektar Holmen-mark.

Den här metoden effektiviserar vårt fältarbete och gör att vi kan hitta skadorna tidigare och mer exakt, vilket ger oss större möjligheter att hinna avverka angripna träd i tid så att virket kan användas innan dess värde förstörs. Den gör det också möjligt att begränsa spridningen lokalt, säger Christian.

Teknik med stora möjligheter
Christian Syk tycker att det gått snabbt att komma igång och ser flera möjligheter med tekniken.

Just nu är det granbarkborren som är prioriterad, men det finns även mycket annat som vi skulle kunna använda den här tekniken för – att hitta vindfällen och följa upp olika typer av åtgärder som till exempel markberedning och röjning, säger han.

Komplement till satellitbilder
Sedan flera år gör Holmen även en egen AI-analys av satellitbilder för att identifiera granbarkborreangrepp. Den ger en övergripande och heltäckande bild över hela Holmens skogsinnehav som baseras på förändringar över tid. För bästa resultat görs analysen på sensommaren och en färsk sådan AI-analys släpps nu inom kort. Produkten som Arboair erbjuder är ett bra komplement som istället ger en detaljerad och dagsfärsk kartbild på trädnivå.

Mer information:
Markus Drugge, VD på Arboair

070-215 40 20

Om Arboair
Arboair har utvecklat en analysplattform för skog som driver omställningen mot ett hållbart precisionsskogsbruk globalt med ökad lönsamhet och biologisk mångfald. Arboair gör detta genom att leda den digitala transformationen av skogen genom sin användarvänliga och innovativa skogsplattform för skogsbruksplanering och skogliga analyser.
https://arboair.com

Om Holmen
Holmen är en av Sveriges största skogsägare. Samtidigt är de också en av landets största virkesköpare. Varje år anskaffar de drygt 11 miljoner kubikmeter virke. Merparten kommer från privata skogsägare eller andra svenska skogsföretag.
https://www.holmen.com


Ämnen: Arboair

Om LEAD

LEAD är en av Sveriges främsta företagsinkubatorer som hjälper entreprenörer att bygga bolag snabbare och säkrare. LEAD vänder sig till innovatörer och entreprenörer med företag som är innovativa och har potential att expandera. LEAD erbjuder en strukturerad affärsutvecklingsmetodik som grundar sig på en nära och engagerad affärscoachning och nätverk. LEAD ägs av Linköpings universitet och finansieras därutöver av Norrköping respektive Linköpings kommuner samt Vinnova. För mer information besök lead.se


Kontaktpersoner

Martina Hegestig
Head of Communication
Martina Hegestig