2021-09-07 05:30Pressmeddelande

Traineeprogrammet som skapar bolag av högteknologiska idéer

LEAD Entrepreneurs in ResidenceFyra traineer har blivit utvalda av företagsinkubatorn LEAD att under ett halvår verifiera och testa åtta nya tekniska idéer mot marknaden.

För att tidiga affärsidéer och forskning ska förverkligas behövs personer som vågar ta sig an dem och driva dem framåt. Hur utbildar vi framgångsrika företagsledare och entreprenörer som kan ta sig an dessa idéer och utveckla dem till starka tillväxtbolag? Företagsinkubatorn LEAD arbetar för att hjälpa entreprenörer driva på och utveckla affärsidéer genom trainee-programmet Entrepreneurs in Residence. 

Entreprenörskapsprogrammet Entrepreneurs in Residence fokuserar på att matcha högteknologiska idéer med drivna personer, med förhoppningen att utveckla dem till framgångsrika, växande bolag. Programmet startades 2018 och sedan dess har LEAD anställt och utbildat 18 traineer inom entreprenörskap, ledarskap och affärsutveckling. Flertalet av dessa traineer har senare fortsatt sin resa på LEAD genom att bilda bolag av affärsidén de arbetade med under tiden som Entrepreneurs in Residence. 

– Programmet ger möjlighet för personer som är nyfikna på startup-världen att testa sina vingar och utvecklas inom entreprenörskap och bolagsbyggande. Det skapar även förutsättningar för att bygga hållbara innovationer som på sikt kan utveckla Östergötland och bli en katalysator för såväl idéer som entreprenörer i regionen, säger Catharina Sandberg, vd på LEAD. 

Ett exempel på detta är det Norrköpingsbaserade startup-bolaget Cellfion AB som efter avslutningen av programmet i våras har utvecklats och bildat bolag. Liam Hardey som arbetade med idén under programmets gång är numera vd för bolaget och driver det med stöd från forskare från KTH, LiU och RISE. Cellfion utvecklar och tillverkar biobaserade membran för användning i elektrokemisk energiomvandling och lagringsutrustning. Genom Cellfions teknik kan man förbättra enheter med ren energi för att bekämpa den stigande globala uppvärmningen. 

Under sex månaders tid kommer nu fyra traineer att arbeta hårt med att verifiera och testa åtta nya tekniska idéer mot marknaden, och utvecklas till skickliga entreprenörer. Idéerna är tekniska innovationer som plockats från bolag i regionen eller från forskning vid Linköpings universitet. 

För mer information om programmet kontakta:   

Åsa Glavich, projektledare LEAD Entrepreneurs in Residence 
073 805 69 70 
asa.glavich@lead.se 

___________________________________________________________ 
Om programmet 

Entrepreneurs in Residence är ett sexmånaders trainee-program där traineerna projektanställs för att tillsammans affärsutveckla en idéportfölj av högpotenta idéer som är i behov av entreprenörskraft. Under ledning av LEADs affärcoacher arbetar traineerna huvudsakligen med att marknadsverifiera idéerna. Arbetsprocessen bygger på inkubatorns metodik, genom verktyg som förmedlas i workshops och coachsamtal inom affärstänk och personlig utveckling. Programmet delfinansieras av Energimyndigheten.

Är du intresserad av att veta mer om programmet gör du det via lead.se/entrepreneurs-in-residence


Om LEAD

LEAD är en av Sveriges främsta företagsinkubatorer som hjälper entreprenörer att bygga bolag snabbare och säkrare. LEAD vänder sig till innovatörer och entreprenörer med företag som är innovativa och har potential att expandera. LEAD erbjuder en strukturerad affärsutvecklingsmetodik som grundar sig på en nära och engagerad affärscoachning och nätverk. LEAD ägs av Linköpings universitet och finansieras därutöver av Norrköping respektive Linköpings kommuner samt Vinnova. För mer information besök lead.se


Kontaktpersoner

Martina Hegestig
Head of Communication
Martina Hegestig