2017-11-03 07:12Pressmeddelande

Ny entreprenörssatsning ska ge fler visualiseringsbolag i Norrköping

Pressmeddelande 2017-11-03

Företagsinkubatorn LEAD startar ett traineeprogram för att stärka entreprenörskap och skapa fler startupbolag initialt inom styrkeområdet visualisering, tillsammans med Visual Sweden och Näringslivskontoret i Norrköping. Målet är att skapa flera bolag i Norrköping som kan utveckla nya produkter och tjänster för att ytterligare profilera regionen inom visualisering och inte minst – skapa nya och attraktiva arbetstillfällen.

En av de mest avgörande faktorerna för att det ska etableras nya företag är att det finns entreprenörer som driver och skapar förutsättningar för en affär som kan bära företaget. Nu ska entreprenörer identifieras och under sex månader utbildas inom det program som kallas ”LEAD Entrepreneurs in Residence”, som en del i att skapa bolag som bygger på forskning och utveckling.

- Vi har under flera år sett att det finns väldigt många tidiga idéer eller tekniska lösningar som har stor potential men aldrig når marknaden, just för att de saknar en entreprenör som kan driva de första stegen, säger Maria Bolin vd på LEAD. Vi ser också att det är ett gap där vi i vår region måste bli mycket bättre för vi har så goda förutsättningar med samarbeten mellan akademi och näringsliv. Om man tittar på andra regioner som har jobbat med dessa frågor i flera år, vet vi att det ger stor utväxling att göra denna typen av satsningar, fortsätter hon.

 Visual Sweden arbetar i dag med att bl.a. skapa matchningsaktiviteter mellan problemägare och potentiella lösningsgivare. Vissa av de idéer som kommer fram fångas dock inte upp av näringslivet och det finns också idéer från forskningsmiljön som inte kommer vidare. Dessa kan istället utgöra grunden för nya företag förutsatt att någon tar entreprenörsrollen.

Vi har konstaterat att det inte finns någon egentlig brist på idéer, men däremot människor som kan jobba med dem, förädla dem och få dem att spira till framgångsrika och växande företag. Vi välkomnar därför LEADs satsning och genom den finansiering vi bidrar med får vi även ett tydligt fokus på visualiseringsområdet från starten, där det finns många bra idéer och en marknad med mycket goda framtidsutsikter, säger Anders Carlsson, processledare på Visual Sweden.

Projektet, som beviljats 300,000 kronor i stöd av Visual Sweden och 300,000 kronor av Norrköpings kommun, kommer att pågå under oktober 2017 – juni 2018. Till en början handlar det om att fånga upp 6–8 idéer och utbilda fyra entreprenörer. Detta ska sedan leda till minst 2 nya startbolag som kan fortsätta att drivas av de utbildade entreprenörerna och utvecklas vidare i den inkubatormiljö som LEAD tillhandahåller.

För mer information, kontakta:

Maria Bolin, VD LEAD, maria.bolin@lead.se, 076 - 231 27 12
Anders Carlsson, processledare Visual Sweden, 070 - 538 89 08

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bakom Visual Sweden står Linköpings universitet, Region Östergötland, Linköpings och Norrköpings kommuner, ett 50-tal företag och ett flertal statliga verk och myndigheter med säte i regionen. Initiativet är långsiktigt finansierat av Vinnovas Vinnväxt-program från och med 2016 och tio år framåt. http://www.visualsweden.se


Om LEAD

LEAD är en av Sveriges främsta företagsinkubatorer som hjälper entreprenörer att bygga bolag snabbare och säkrare. LEAD vänder sig till entreprenörer med företag som är innovativa och har potential att expandera. Verktygen för framgång baseras på en strukturerad och kvalitetssäkrad affärsutvecklingsmetodik som grundar sig på en nära och engagerad affärscoachning. LEAD ägs av Linköpings universitet och finansieras därutöver av Norrköping respektive Linköpings kommuner samt Vinnova. www.lead.se