2019-09-23 13:05Pressmeddelande

Traineeprogrammet för framtidens företagsledare

 PRESSMEDELANDE LINKÖPING/NORRKÖPING 23 SEPTEMBER

Hur fostrar vi nya företagsledare och entreprenörer? Företagsinkubatorn LEAD arbetar för att hjälpa entreprenörer att förverkliga affärsidéer och vara med och skapa framtidens tillväxtbolag. För att lyckas behövs personer som vågar driva tidiga idéer framåt. LEAD Entrepreneurs in Residence är ett trainee-program som fokuserar på att matcha högteknologiska idéer med drivna personer, med förhoppningen att utveckla dem till starka bolag.

Ett program som kan göra skillnad
Under sex månader kommer en handfull traineer få möjligheten att arbeta hands on med att bygga innovativa bolag. Till sitt förfogande har de metodik, nätverk och affärscoacher från LEAD samt varandra som grupp. Teamet med traineer får vid programmets start ett tiotal idéer. Det är sedan upp till dem att verifiera, förvalta och förädla idéerna till startup-bolag. För att kort och gott skapa sitt eget jobb till dess att programmet avslutas.

Det är häftigt att jobba med de nya teknologierna, samtidigt är teamet en viktig parameter för att komma framåt. Att jobba i grupp har gjort oss modigare. Att vi har olika infallsvinklar har lett till att de ursprungliga idéerna omformats och öppnat upp för 4–5 olika bolagsmöjligheter, säger Victor Borén trainee på LEAD under 2019-2020.

Idéerna är tekniska innovationer som plockats från bolag i regionen eller från forskning vid Linköpings universitet. Några med potential att kunna hjälpa oss möta samhällsutmaningar vi står inför och nå de globala målen. Traineerna arbetar praktiskt med att ta reda på marknadsbehovet av teknologierna – kan de paketeras till ett bolag och håller de för att arbeta vidare med.

Att arbeta med idéer som på riktigt kan göra förändring är väldigt motiverande. Flera av casen som vi arbetat med skulle kunna göra stor skillnad på koldioxidutsläppen i världen, säger Maja Lindberg trainee på LEAD under 2019-2020.

Programmet letar efter modiga personer som drivs av att göra skillnad, är nyfikna på startup-världen och som vill testa sina vingar. LEAD Entrepreneurs in Residence gör det möjligt för personlig utveckling, insyn i en entreprenöriell värld och en stor chans att forma sin karriär.

Positivt för näringslivet
Förutom att ge traineerna verktyg inom entreprenörskap, personlig utveckling och vara med på en resa, påverkar programmet även näringslivet i Östergötland. LEAD Entrepreneurs in Residence är en katalysator för såväl idéer som entreprenörer.

Svårigheten många gånger är att hitta någon som tar denna roll i den tidiga fasen, att gå från idé till handling. Osäkerheten och risken är stor och man vet inte riktigt vad det ska bli, samtidigt är det svårt att attrahera de resurser som krävs för att komma vidare med idén. Att ta tillvara på idéer som har stor potential och kunna matcha dem med drivna personer är en vinst för hela regionen, menar LEADs VD Catharina Sandberg.

Genom att utbilda traineerna i entreprenörskap och affärsutveckling skapas förutsättningar för att bygga hållbara innovationer som på sikt kan utveckla Östergötland, oavsett om det blir nya bolag eller om kunskapen sedan kan användas i andra bolag i regionen

För mer information om programmet kontakta

Charlotta Hartzell, projektledare LEAD Entrepreneurs in Residence
073 800 17 26
charlotta.hartzell@lead.se

___________________________________________________________
Om programmet

Entrepreneurs in Residence är ett 6 månaders trainee-program där traineerna projektanställs för att tillsammans affärsutveckla en idéportfölj av högpotenta idéer som är i behov av entreprenörskraft. Under ledning av LEADs affärcoacher arbetar traineerna huvudsakligen med att marknadsverifiera idéerna. Arbetsprocessen bygger på inkubatorns metodik, genom verktyg som förmedlas i workshops och coachsamtal inom affärstänk och personlig utveckling. Programmet startar september 2020.

Är du intresserad av att veta mer om programmet gör du det via lead.se/entrepreneurs-in-residence/

Rekryteringen till programmet görs av www.unitalent.se.


Om LEAD

LEAD är en av Sveriges främsta företagsinkubatorer som hjälper entreprenörer att bygga bolag snabbare och säkrare. LEAD vänder sig till innovatörer och entreprenörer med företag som är innovativa och har potential att expandera. LEAD erbjuder en strukturerad affärsutvecklingsmetodik som grundar sig på en nära och engagerad affärscoachning och nätverk. LEAD ägs av Linköpings universitet och finansieras därutöver av Norrköping respektive Linköpings kommuner samt Vinnova. För mer information besök lead.se