2020-04-01 06:16Pressmeddelande

LEAD-bolag får ÅForsks Entreprenörsstipendium

PRESSMEDELANDE LINKÖPING/NORRKÖPING  1 ARRIL

Jacob Hjalmarsson på Arboair och Linnea Bergman på Solar Bora tar emot 200 000 kronor vardera genom Åforsks Entreprenörsstipendium. Stiftelsen Åforsk delar ut Entreprenörskapsstipendiet i samarbete med branchorganisationen SISP, till morgondagens mest lovade entreprenörer.

LEAD-bolaget Arboair tilldelas stipendiet för sitt arbete inom hållbart skogsbruk och Solar Bora för deras arbete att tillhanda el på platser utan elnät. Genom stipendiet tar de nu emot 200 000 kronor vardera, tillsammans med åtta andra noga utvalda bolag i Sverige.

- Det känns roligt och väldigt ärofyllt att få stipendiet! Jag vet att många häftiga bolag och personer ansökte till det, så det känns stort att just vi blev utvalda, säger Linnea Bergman, VD på Solar Bora.

Arboair och Solar Bora kommer använda stipendierna till att ta sina verksamheter framåt, genom arbete med bland annat tillväxt, leverans, teknisk utveckling och bolagsstabilitet.

- Detta stipendium kommer att accelerera vår tillväxt och skapa bra förutsättningar för vårt arbete, säger Jacob Hjalmarsson, grundare på Arboair.

Vid frågor, kontakta: 

Linnea Bergman, Solar Bora 0738-085009 linnea@solarbora.com
Jacob Hjalmarsson, Arboair, 0723-027099, jacob@arboair.com
Catharina Sandberg, VD LEAD 070-5503591 catharina.sandberg@lead.se

Kort om:

Solar Bora levererar nästa generations solar home system – känslan av ett riktigt elnät även där elnätet inte finns. De utvecklar och levererar ett nyckelfärdigt system som möjliggör produktiv användning av el för att driva till exempel induktionsplattor, verktyg, kyl, frys och även små saker såsom mobilladdning och belysning. Grunden för en micro business i Sub-sahariska Afrika! 

solarbora.com

Arboair erbjuder en innovativ lösning för att snabbt och effektivt identifiera barkborreangrepp och olika problemområden på skogsbeståndet. Barkborreangrepp kostade svenska skogsägare 4 miljarder kr år 2019. Deras lösning kamerateknik som med hjälp av drönare och smarta algoritmer kan upptäcka angripna eller stressade träd genom dess färgskiftning i antingen RGB eller IR.

arboair.com

ÅForsks Entreprenörsstipendium ges ut av stiftelsen ÅForsk, i samarbete med den nationella branschföreningen Swedish Incubators & Science Parks – SISP. Stipendiet stöttar entreprenörer i arbetet att förverkliga sin affärsidé.
Utöver det vill stiftelsen även bidra till ett ökat intresse för entreprenörskap, både som yrkesval samt dess samhällsnytta. Aktuella områden är energi, miljö, hållbarhet, säkerhet, infrastruktur och produkter från förnyelsebara råvaror. I år lyfter man även målet att minst hälften av de nominerade ska vara kvinnor.


Om LEAD

LEAD är en av Sveriges främsta företagsinkubatorer som hjälper entreprenörer att bygga bolag snabbare och säkrare. LEAD vänder sig till innovatörer och entreprenörer med företag som är innovativa och har potential att expandera. LEAD erbjuder en strukturerad affärsutvecklingsmetodik som grundar sig på en nära och engagerad affärscoachning och nätverk. LEAD ägs av Linköpings universitet och finansieras därutöver av Norrköping respektive Linköpings kommuner samt Vinnova. För mer information besök lead.se