2020-04-01 08:31Nyheter

ÅForsks Entreprenörsstipendium till LEAD-bolag

 

Linnea Bergman vd SolarboraJacob Hjalmarsson på Arboair och Linnea Bergman på Solar Bora tar emot Åforsks Entreprenörsstipendium, i konkurrens med innovatörer från hela landet. LEAD-bolagen tar emot 200 000 kronor vardera, i arbetet att hitta morgondagens mest lovade entreprenörer.

LEAD-bolaget Arboair tar emot stipendiet för sitt arbete inom hållbart skogsbruk, och Solar Bora för deras arbete att producera el på platser utan elnät. Genom stipendiet tar de nu emot 200 000 kronor vardera, tillsammans med ytterligare åtta bolag. Stipendiet ges ut av stiftelsen ÅForsk, i samarbete med den nationella branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks – SISP.

– Det känns roligt och väldigt ärofyllt att få stipendiet! Jag vet att många häftiga bolag och personer ansökte till det, så det känns stort att just vi blev utvalda, säger Linnea Bergman, VD på Solar Bora.

 

ÅForsks Entreprenörsstipendium stöttar entreprenörer i arbetet att förverkliga sin affärsidé. Utöver det vill stiftelsen även bidra till ett ökat intresse för entreprenörskap, både som yrkesval samt dess samhällsnytta. Aktuella områden är energi, miljö, hållbarhet, säkerhet, infrastruktur och produkter från förnyelsebara råvaror. I år lyfter man även målet att minst hälften av de nominerade ska vara kvinnor.

Alla inkomna ansökningar har bedömts av en jury, med målet att hitta de tio mest innovativa bolagen. En stark utgångspunkt har varit att göra en bedömning av stipendiets inverkan på entreprenörens möjligheter att förverkliga sin idé, och projekt som befinner sig i en tidig fas har prioriterats.

– Jag tycker att stipendiet är ett fantastiskt sätt att ge Sveriges entreprenörer cred för det arbete de gör. Dessa entreprenörer startar bolag i osäkra lägen, och anställer personer för att skapa en bättre framtid för fler än sig själva, säger Jacob Hjalmarsson, grundare av Arboair.


Om LEAD

LEAD är en företagsinkubator som accelererar utvecklingen av start-ups genom att 
förse innovatörer och entreprenörer med en bredd av riktade resurser och tjänster för att nå snabbare och säkrare tillväxt.


Kontaktpersoner

Martina Hegestig
Head of Communication
Martina Hegestig