2020-11-24 06:51Pressmeddelande

PU sensor stärker kassan med 14 MSEK

PU sensors teknik möjliggör objektiva riskbedömningar för trycksår genom photopletysmografi. Deras CE-märkta produkt och metod för att förebygga trycksår är nu färdig att användas inom sjukvård och äldreomsorg.PU sensors teknik möjliggör objektiva riskbedömningar för trycksår genom photopletysmografi. Deras CE-märkta produkt och metod för att förebygga trycksår är nu färdig att användas inom sjukvård och äldreomsorg.

PU sensor har nyligen genomfört en nyemission som omfattat drygt 10 MSEK och tillsammans med nyligen beviljad bidragsfinansiering så stärker bolaget kassan med 14 MSEK under 2020.

Trycksår (liggsår) är en vårdskada som orsakar svårt lidande och enorma kostnader över hela världen.  Trycksårsrelaterad vård kostar årligen flera miljarder bara i Sverige och människor i alla åldrar drabbas.

Vår vision är att minimera lidande och kostnader orsakade av trycksår. Genom den nu tillförda finansieringen kan vår produkt marknadsföras, säljas och levereras i Sverige och i många andra länder och på sikt finnas på varje vårdavdelning, säger Johannes Walfridsson, VD för PU sensor.

PU sensor har under fyra år utvecklat en forskningsbaserad och patenterad sensorprodukt som hjälper vården att avgöra vem som riskerar att få trycksår innan de har uppstått på ett sätt som inte tidigare har varit möjligt. Produkten bygger på att blodflödet i huden mäts med hjälp av optiska sensorer. Individer med ett svagt blodflöde löper större risk att få trycksår och med hjälp av PU sensors nya produkt kan därför förebyggande åtgärder sättas in där de bäst behövs. Därmed kan vårdens resurser användas bättre, samtidigt som kostnader och personligt lidande minskar.

Vi ser en stor potential i PU sensor. Med bolagets patenterade teknik och med den vetenskapliga bakgrund som finns i teamet med bland annat Margareta Lindgren och Anna-Christina Ek som forskat och publicerat många trycksårsstudier om riskfaktorer, riskbedömning och hudens blodflöde. Den här produkten kommer att ändra sättet vi bedömer risken för trycksår världen över då den adderar individens hudblodflöde vid vila i ryggläge, till riskbedömningen. Genom att kunna göra mer vetenskapligt korrekta analyser kommer sjukvården och äldrevården att besparas stora kostnader och även rädda liv. Något man inte tänker på är att trycksår kan orsaka blodförgiftning. När CE-märkningen kom på plats i somras kändes det som ett bra tillfälle att gå in. säger Olof Svanberg på Svanberg & Co Invest AB.

PU sensors CE-märkta produkt och metod för att förebygga trycksår är nu färdig att användas inom sjukvård och äldreomsorg.

Kontakt

Johannes Walfridsson, VD,
+46 738-08 70 70
johannes.walfridsson@pusensor.se

Om PU sensor AB

PU sensor AB är ett forskningsbaserat medicinteknikbolag som grundades i Linköping 2016. Bolaget levererar en CE-märkt produkt och en metod som gör det möjligt att med precision bedöma vem som riskerar att få trycksår (liggsår). Därigenom kan trycksår förebyggas i tid och undvikas, vilket sparar både lidande och pengar.Om LEAD

LEAD är en av Sveriges främsta företagsinkubatorer som hjälper entreprenörer att bygga bolag snabbare och säkrare. LEAD vänder sig till innovatörer och entreprenörer med företag som är innovativa och har potential att expandera. LEAD erbjuder en strukturerad affärsutvecklingsmetodik som grundar sig på en nära och engagerad affärscoachning och nätverk. LEAD ägs av Linköpings universitet och finansieras därutöver av Norrköping respektive Linköpings kommuner samt Vinnova. För mer information besök lead.se


Kontaktpersoner

Martina Hegestig
Head of Communication
Martina Hegestig