2020-03-30 12:23Nyheter

Celluminova och PU sensor aktuella för finansiering värd 7,6 miljoner

För en snabbare utveckling av Life-Science bolag bidrar Tillväxtverket med finansiering till utvalda bolag, genom programmet BIO-X Accelerate. Två av fyra utvalda företag är LEAD-bolag; Celluminova och PU sensor får 4,3 respektive 3,4 miljoner kronor för sina arbeten med detektion av cancerstamceller och riskbedömning av trycksår.

Uppsala BIO arrangerar programmet BIO-X Accelerate, som riktar sig till Östra Mellansverige. Målet är att påskynda företagsresan för små och medelstora Life Science-bolag, med insatser som finansiering, support och nätverk. LEAD-bolagen Celluminova och PU sensor är två av de företag som är aktuella för att ta del av anslagen.

– Finansieringen från BIO-X Accelerate är av betydande värde för Celluminova, och gör det möjligt att accelerera utvecklingen och ta våra produkter mot en bredare marknad. Utöver det kommer vårt projekt få stöd från en noga utvalt Advisory Board, samt tillgång till ett stort nätverk av experter. Detta kommer öka våra chanser för ett framgångsrikt genomförande av projektet, säger Shirin Ilkhanizadeh, VD på Celluminova.

Snabb detektion av cancerstamceller

Utifrån forskning vid Karolinska Institutet och Linköpings Universitet, har Celluminova utvecklat den patenterade produkten GlioStem. Denna ger en nästan omedelbar detektion av stamcellsliknande celler i hjärntumörer, genom en fluorescerande molekyl som binder till cancerstamceller.
Metoden ger möjligheten att se om det finns stamceller kvar i vävnaden efter ett ingrepp. Med hjälp av metoden kan ingreppen utföras mer precist, och därmed öka sannolikheten för ökad livslängd.

Förebyggande riskbedömning för trycksår

PU sensor arbetar för förbättringar inom hälsa och välmående, utifrån forskning vid Linköpings Universitet. Bolaget har tagit fram en metod och produkt, som med precision bedömer risken för att en vårdpatient kan drabbas av trycksår. Företagets sensorteknik går ut på att mäta blodflödet i huden under belastning. Metoden ger möjligheten att sätta in förebyggande åtgärder i tid, med syftet att undvika trycksår.

– Vi är glada och stolta över att få anslaget från BIO-X Accelerate. Det känns som en bekräftelse på att det vi gör är viktigt och nyttigt. Förutom det ekonomiska bidraget så innehar BIO-X kompetens och kontakter som kommer att göra stor nytta i vår verksamhet, säger Johannes Walfridsson, VD på PU sensor.

Reducerade risker skapar bolagsmöjligheter

BIO-X Accelerate är skapat för bolag med färdigställd in vivo/in vitro-verifiering eller teknisk validering, som nu behöver ta nästa steg för att öka sitt företagsvärde. Programmet är en möjlighet till stöd för kliniska utvärderingar, slutanvändarvalideringar eller andra utvecklingsaktiviteter.

Efter slutfört projekt ska bolaget ha kunnat reducera sina risker gällande exempelvis teknik och ekonomi, vilket skapar möjligheter för investeringar och marknadsintroduktioner. Visionen är att aktiviteter finansierade genom BIO-X Accelerate ska göra en väsentlig skillnad i bolagets värde.

 


Om LEAD

LEAD är en företagsinkubator som accelererar utvecklingen av start-ups genom att 
förse innovatörer och entreprenörer med en bredd av riktade resurser och tjänster för att nå snabbare och säkrare tillväxt.


Kontaktpersoner

Martina Hegestig
Head of Communication
Martina Hegestig