LEAD i siffror 2020

Här kan du läsa om summeringen av LEADs portföljbolag 2020.