2017-11-15 09:17Pressmeddelande

Zebrafisken hjälper läkaren välja rätt cancermedicin

Pressmeddelande 2017-11-15

Linköpingsbolaget Bioreperia får 1 miljon kronor i innovationsstöd. Genom att testa patientens cancerceller i zebrafiskar ska läkaren snabbt få besked om vilken medicin som är bästa val för just den patienten. Nu har Linköpingbolaget Bioreperia fått stöd från innovationsprogrammet Swelife för att fortsätta utvecklingen av sin innovativa modell inom precisionsmedicin.

– Vår modell innebär att patienter slipper genomgå flera behandlingar som inte ger resultat och att de kan snabbare bli friska från sin cancer, säger Anna Fahlgren från Bioreperia.

Målet för Bioreperias arbete är att rätt cancerbehandling ska ges till rätt patient. Deras modell innebär att patientens cancerceller transplanteras in i zebrafiskembryon, och därefter kan man studera hur effektiva olika läkemedel är på att döda patientens cancerceller. Inom loppet av några dagar kan Bioreperia ge besked till behandlande läkare vilket läkemedel som är mest effektivt för den aktuella patientens tumör och behandlingen kan starta omedelbart.

– Stödet från Swelife betyder mycket för vårt arbete. Det innebär att vi tillsammans med regionen och universitetet kan testa vår metod på cancerceller från patienter och arbeta fram en metod som ligger närmare marknaden, säger Anna Fahlgren från Bioreperia.

– Bioreperias projekt är ett av de 29 som i hård konkurrens valdes ut av Vinnova och en panel av expertbedömare som tittade på bland annat innovationshöjd och potentialen att kommersialisera. Parallellt med detta har Swelife erbjudit projekten skräddarsydd affärsutveckling, säger Åsa Wallin, projektledare för Swelife.

För mer infromation kontakta;

Bioreperia
Anna Fahlgren, CEO
072 323 94 74
anna.fahlgren@bioreperia.com

Swelife
Åsa Wallin, projektledare
070 085 05 10

Varför zebrafisk?

Metoden är ger svar otroligt snabbt och tar hänsyn till exakt hur en specifik patients tumör är uppbyggd. Zebrafiskens egna immunförsvar kommer inte reagera mot cellerna, vilket annars är ett problem när man använder till exempel möss. Cancercellerna som transplanteras in kommer direkt från patienten och har inte påverkats genetiskt eller funktionellt genom att odlas i labbet innan transplantationen


Om LEAD

BioReperia är ett LEAD-bolag. LEAD är en av Sveriges främsta företagsinkubatorer som hjälper entreprenörer att bygga bolag snabbare och säkrare. LEAD vänder sig till entreprenörer med företag som är innovativa och har potential att expandera. Verktygen för framgång baseras på en strukturerad och kvalitetssäkrad affärsutvecklingsmetodik som grundar sig på en nära och engagerad affärscoachning. LEAD ägs av Linköpings universitet och finansieras därutöver av Norrköping respektive Linköpings kommuner samt Vinnova. www.lead.se