2020-10-06 05:31Pressmeddelande

Träbatterier från Norrköping kan lösa världens energikris

Ligna Energy erbjuder en kostnadseffektiv och klimatvänlig lösning för storskalig energilagring som främjar en accelererad omställning mot fossilfri energiproduktion globalt. Ligna Energy erbjuder en kostnadseffektiv och klimatvänlig lösning för storskalig energilagring som främjar en accelererad omställning mot fossilfri energiproduktion globalt.

Ligna Energy har utvecklat en ny batteriteknik med lågt miljöavtryck, låg kostnad och hög säkerhet som framställs av restmaterial från skogen. Under det senaste halvåret har de gjort stora framsteg och kan nu producera batterier med tryckteknik. De gör sig redo för att bidra till att lösa världens energikris med deras ”träbatterier” och fokuserar i första hand på stationär energilagring.

- Vi tillverkar batterier med stor andel skogsmaterial, därigenom maximerar vi materialanvändningen, möjliggör fossilfri energiproduktion och minimerar den totala negativa livscykelpåverkan, säger Peter Ringstad, VD på Ligna Energy.

En del i framgången är att man nu kan producera cylindriska celler med en unik vattenbaserad elektrolyt som ger hög prestanda, maximal säkerhet och minimalt miljöavtryck. Eftersom cellerna är cylindriska, kan de tillverkas med redan befintlig infrastruktur som är anpassad för massproduktion; det vill säga teknologin är skalbar till mycket stora volymer. Valet av skogsmaterial och storskalig produktionsteknologi resulterar också i att uttjänade batterier kan återvinnas och brännas som biobränsle.

Det finns många batteriteknologier idag som innehåller miljöfarliga material eller material som kräver hälsofarlig utvinning och hantering. Flera batteriteknologier är dessutom känsliga för brand eller kan orsaka gasutveckling som gör dem olämpliga i många miljöer.

- Samhället måste snabbt ställa om till fossilfria energisystem, där vi måste kunna lagra stora mängder energi. Ligna Energy gör sig redo att lösa världens växande energikris med unika biobatterier för stationär energilagring. Mottot är ”batteriteknik skall vara billig, globalt skalbar och lika säker som en blöt vedklabbe”. - Världens säkraste och mest miljövänliga elektriska energilager helt enkelt, säger Peter Ringstad, VD på Ligna Energy.

För mer information:
Peter Ringstad, CEO Ligna Energy,
+46 702 12 45 88
peter.ringstad@lignaenergy.com

Ligna Energy erbjuder en kostnadseffektiv och klimatvänlig lösning för storskalig energilagring som främjar en accelererad omställning mot fossilfri energiproduktion globalt. Ligna Energy är en del utav företagsinkubatorn LEAD i Östergötland.Om LEAD

LEAD är en av Sveriges främsta företagsinkubatorer som hjälper entreprenörer att bygga bolag snabbare och säkrare. LEAD vänder sig till innovatörer och entreprenörer med företag som är innovativa och har potential att expandera. LEAD erbjuder en strukturerad affärsutvecklingsmetodik som grundar sig på en nära och engagerad affärscoachning och nätverk. LEAD ägs av Linköpings universitet och finansieras därutöver av Norrköping respektive Linköpings kommuner samt Vinnova. För mer information besök lead.se


Kontaktpersoner

Martina Hegestig
Head of Communication
Martina Hegestig