2017-09-13 06:39Pressmeddelande

SweGaN stärker sin position med ny investering

Pressmeddelande - Linköping 13 september 2017

SweGaN har tagit in över 6 miljoner kronor i en investeringsrunda. Bakom investeringen står Mount Wilson Ventures, ett amerikanskt riskkapitalbolag, Almi Invest och LiU Invest tillsammans med flera privata investerare. Swegan har utvecklat en patenterad lösning för att tillverka halvledare som kan användas bland annat inom telecom- och rymdindustrin. Lösningen ökar prestandan och ger en högre verkningsgrad, samtidigt som den minskar energiförbrukningen. En kritisk faktor, såväl för telecom- som rymdindustri. Emissionsen går till att skala upp Swegans produktion av nitridbaserade strukturer, på så kallade Epiwafers (epitaxiala wafers).

"Vi är väldigt nöjda med att investeringsrundan fått ett så bra gensvar från investerare. Investeringen kompletteras ytterligare med ett lån som ger oss en bra möjlighet att växa snabbt. Pengarna kommer att användas för att öka produktionen och påskynda utvecklingen av våra nya material ", säger VD Olof Kordina.

SweGaN grundades 2014 och har fortsatt att utveckla sin patenterade teknik för att möta de utmaningar som finns för högpresterande och högfrekventa GaN-enheter. Deras nitridbaserade epitaxiala strukturer är utformade för ett brett spektrum av applikationer, där ibland telekom för 5G-nätverket, satellittelekommunikation och försvar eller civila sensorer.

Strategin är att öka och förbättra produktionen för att möta den växande efterfrågan på epiwafers av hög kvalitet. Produktionskapaciteten höjs med en faktor fem, och i början av 2018 kommer företaget att börja producera på 6" substrat istället för de nuvarande 4" -substraten. 2017 planeras en tillväxt på 300% på försäljningsintäkter, anställningen av 3 nya medarbetare och lanseringen av ett nytt produktsortiment i slutet av året.

För mer information, vänligen kontakta:

Olof Kordina, vd SweGan,
olof.kordina@swegan.se
+46 70 495 05 94

 

 


Ämnen: SweGaN

Om LEAD

SweGaN är ett LEAD-bolag. LEAD är en av Sveriges främsta företagsinkubatorer som hjälper entreprenörer att bygga bolag snabbare och säkrare. LEAD vänder sig till entreprenörer med företag som är innovativa och har potential att expandera. Verktygen för framgång baseras på en strukturerad och kvalitetssäkrad affärsutvecklingsmetodik som grundar sig på en nära och engagerad affärscoachning. LEAD ägs av Linköpings universitet och finansieras därutöver av Norrköping respektive Linköpings kommuner samt Vinnova. www.lead.se


Kontaktpersoner

Martina Hegestig
Head of Communication
Martina Hegestig