2018-05-18 08:37Pressmeddelande

Solör satsar på grön el med Againitys ORC-turbin

Pressmeddelande 2018-05-18

Rindi Syd AB (som ingår i Solör Bioenergi-gruppen) skrev den 16 maj kontrakt med Againity AB för att bli egenproducent av grön el vid värmeverket i Hörby. Med hjälp av en ORC-turbin från Againity kommer delar av hetvattnet från värmeverkets fliseldade panna att omvandlas till el för lokal användning på värmeverket.

- Vi ser Againitys ORC-lösningar som ett spännande alternativ där mer traditionella ORC-leverantörer och ångturbiner inte passar in när anläggningarna redan finns och huvudsakligen är konstruerade för värmeleveranser, säger Sten Bergman, teknisk chef på Solör Bioenergi. Vi förväntar oss ca 400 MWh elproduktion från anläggningen i Hörby vilket täcker det egna behovet samt ger oss en fin möjlighet att utvärdera teknikens möjligheter.

ORC-turbinen vid Hörbys värmeverk kommer installeras under hösten 2018 och blir Againitys sjätte installation i Sverige.

- Againity tackar för förtroende att få installera en ORC-turbin på Hörbys värmeverk och välkomnar att även privata aktörer fått upp ögonen för lokalproducerad el, säger David Frykerås, VD och grundare av Againity.

Tekniken grundar sig i den så kallade organiska Rankine-cykeln (ORC) vilket möjliggör att lågtempererade värmeflöden, i det här fallet 120 gradigt hetvatten, kan användas för att utvinna elektricitet. Den mycket enkla installationen utgörs av två rördragningar till pannkretsen, två rördragningar till fjärrvärmereturen och en elkabel. Vid Againitys ORC-installation på Ronneby Miljötekniks värmeverk i Bräkne-Hoby har en totalverkningsgrad uppmätts till 99,5% vilket innebär att näst intill all värme som tas från pannkretsen gör nytta antingen i form av el eller i form av hetvatten som tillförs fjärrvärmenätet. Det var efter ett studiebesök vid ORC-installationen i Bräkne-Hoby som Rindi Syd AB fick upp ögonen för tekniken.

Flispannan i Hörby är på 6 MW och producerar 24 GWh värme per år. Trots att det finns potential att producera över 100 kW el så kommer ORC-turbinen att begränsas till 49,9 kW på grund av det undantag från energiskatt som gäller för elproduktionsanläggningar under 50 kW.

Againity driftsätter ännu en ORC-turbin i juni och räknar med ytterligare tre nya byggnationer under hösten. Idag finns drygt 400 fjärrvärmenät i Sverige som saknar elproduktion så potentialen är stor för att öka andelen garanterad effekt i det svenska energisystemet med hjälp av biobränsle vid landets värmeverk. Även om Energiöverenskommelsen från 2016 lovade annorlunda så saknas fortfarande politiska styrmedel för att gynna ökad andelen garanterad effekt i det svenska elnätet. Trots detta blir återbetalningstiden på ORC-turbinen i Hörby ändå inte längre än ca 5 år med dagens spotpris på elhandel och elcertifikat, mycket tack vara att elcertifikaten återigen har nått en högre nivå.

Solör Bioenergi är en ledande leverantör av förnybar energi – baserat på trädbränslen. Produktion och distribution av fjärrvärme, ånga och el samt energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Solör Bioenergi levererar idag fjärrvärme på 43 orter där Hörby blir det första värmeverket att installera ORC-turbin.

Kontaktuppgifter:

David Frykerås, VD på Againity: +46 (0)704253766, info@againity.com, www.againity.se

Sten Bergman, Teknisk chef på Solör Bioenergi: +46 706-69 72 73, sten.bergman@solorbioenergi.com, www.solorbioenergi.se


Om LEAD

Againity är en LEAD-alumn. LEAD är en av Sveriges främsta företagsinkubatorer som hjälper entreprenörer att bygga bolag snabbare och säkrare. LEAD vänder sig till entreprenörer med företag som är innovativa och har potential att expandera. Verktygen för framgång baseras på en strukturerad och kvalitetssäkrad affärsutvecklingsmetodik som grundar sig på en nära och engagerad affärscoachning. LEAD ägs av Linköpings universitet och finansieras därutöver av Norrköping respektive Linköpings kommuner samt Vinnova. www.lead.se