2018-06-18 10:58Pressmeddelande

Skira Handel lanseras i Östergötland

Pressmeddelande 2018-06-18

I sommar lanserar LEAD-bolaget Skira sin nya tjänst Skira Handel - Sveriges första neutrala handelsplats för spannmål. Lanseringen startar i Östergötland och just nu bildas en exklusiv startgrupp med lantbrukare som kommer vara de första som genomför transaktioner på ett helt nya sätt.

Tanken bakom den nya tjänsten är att spannmålsmarknaden ska bli mer öppen och marknadsmässig.

Skira Handel är en plattform där lantbrukare lägger upp partier till försäljning. Köpare lägger sedan bud på olika partier, likt ett auktionsförfarande. Att handla mellan gårdar är inget nytt i sig”, säger Felicia Bindekrans medgrundare till Skira. Skillnaden är att vi har utformat ett system som bland annat säkerställer betalning och kvalitet.

På plattformen Skira Handel kan säljaren alltid vara säker på att få betalt för sin säd och köparen en trygghet i att man betalar för just den gröda som levererats. Skira satsar på lansering i Östergötland eftersom det är ett stort lantbruksområde och en exklusiv grupp av drivna lantbrukare har satts samman för att vara först med att testa det nya sättet att handla, men också att bidra med kunskap och erfarenhet inom spannmålshandel för att tjänsten senare ska öppnas upp för fler.

Lantbrukare har mycket att göra och deras tid är värdefull, därför måste vi erbjuda en hög nivå av smidighet i vår lösning. Bland annat finns transportlösningar som beställs automatiskt genom Skira och vi tillhandahåller även spannmålsanalyser för att säkerställa kvalitet. All handel godkänns med bankid från båda parter vilket gör att det går snabbt och smidigt samtidigt som det är säkert.” säger Felicia Bindekrans

För frågor, kontakta:

Felicia Bindekrans, +46 73 829 32 59, felicia@skira.se

Om Skira
Skira har utvecklat en digital nyttotjänst för kollaborativ intelligens inom jordbruksnäringen. Genom att samla in och analysera data från anslutna lantbrukare kan Skira via sin digitala plattform ge lantbrukare affärskritiskt beslutsstöd genom insyn och transparens i spannmålsmarknaden. Tjänsten tillhandahåller bland annat information om priser för olika grödor, avtal samt lättöverskådlig statistik.

De tre grundarna som driver Skira har alla lantbruksbakgrund men träffade varandra genom civilingenjörsstudier på Linköpings universitet. Att jobba med något som kombinerar kunskaperna inom teknik med bakgrunden inom jordbruket är en extra drivkraft. https://skira.se/


Om LEAD

Skira är ett medlemsbolag på LEAD. LEAD är en av Sveriges främsta företagsinkubatorer som hjälper entreprenörer att bygga bolag snabbare och säkrare. LEAD vänder sig till entreprenörer med företag som är innovativa och har potential att expandera. Verktygen för framgång baseras på en strukturerad och kvalitetssäkrad affärsutvecklingsmetodik som grundar sig på en nära och engagerad affärscoachning. LEAD ägs av Linköpings universitet och finansieras därutöver av Norrköping respektive Linköpings kommuner samt Vinnova. www.lead.se


Kontaktpersoner

Martina Hegestig
Head of Communication
Martina Hegestig