2021-12-21 06:30Pressmeddelande

Över 1 miljard i omsättning för LEAD-bolag

LEAD har summerat boksluten för året 2020 och den totala omsättningen i portföljen LEAD-bolag och alumner når över 1 miljard kronor. Året har dessutom genererat ett inflöde av 105 nya idéer som LEAD har träffat och utvärderat vilket har resulterat i 15 nya medlemmar och 44 aktiva LEAD-bolag.

Den totala omsättningen hos de bolag som LEAD har arbetat med sedan starten 2007 har nu nått miljardstrecket, närmare bestämt 1 059 608 000 kronor. Tillsammans med LEADs nuvarande medlemmar landar omsättningen på 1 072 420 000 kronor. LEAD-alumnen Voyado toppar återigen listan över störst omsättning, följt av musikproduktionsbolaget Softube och miljöföretaget Biototal. 15 nya medlemmar antogs i inkubatorn vilket resulterade i en portfölj av 44 aktiva LEAD-bolag 2020.

"Det är otroligt glädjande att se siffrorna för 2020 och att många av bolagen trots pandemin lyckats öka sin omsättning. Det känns också väldigt bra att veta att de flesta bolagen fortfarande har sitt huvudsäte i vår region", säger Catharina Sandberg, vd på LEAD.

Det gångna året har trots pandemi resulterat i en total tillväxt på 15% i alumniportföljen och ett inflöde av 105 nya idéer som LEAD har träffat och utvärderat. Av dessa kom ungefär hälften från akademin.

"Vi ser att vi fortsatt har ett väldigt bra inflöde av idéer. Genom nära samarbete med LiU Innovation har vi under de sista 2 åren spetsat till stödet till tidiga idéer genom att peka ut ett par coacher som fokuserar just på stöd i tidig fas för att förbereda idéer och idéägare för inkubatorn", säger Catharina.

LEAD har nästan 15 års erfarenhet av att bygga hållbara tillväxtbolag i regionen och rankas idag som en av Sveriges främsta företagsinkubatorer. LEAD arbetar med noga utvalda team för att de ska nå framgång snabbare och säkrare, och erbjuder verktyg och metoder till innovativa startups som vill växa. Genom åren har inkubatorn coachat med över 200 startups och träffat och utvärderat 885 idéer.

Här kan du läsa en summering av LEADs bolagsportfölj 2020.


Om LEAD

LEAD är en av Sveriges främsta företagsinkubatorer som hjälper entreprenörer att bygga bolag snabbare och säkrare. LEAD vänder sig till innovatörer och entreprenörer med företag som är innovativa och har potential att expandera. LEAD erbjuder en strukturerad affärsutvecklingsmetodik som grundar sig på en nära och engagerad affärscoachning och nätverk. LEAD ägs av Linköpings universitet och finansieras därutöver av Norrköping respektive Linköpings kommuner samt Vinnova. För mer information besök lead.se


Kontaktpersoner

Catharina Sandberg
CEO
Catharina Sandberg