2018-05-31 10:54Pressmeddelande

Med 3D-visualiseringar och gamification ska de höja skolresultaten

Till hösten släpper Visedu en alfa-version av läromedlet som kommer testas och utvärderas tillsammans med skolor runt om i landet. Genom verklighetsbaserade problem och 3D-modeller i en gamifierad kontext ska läromedlet Mathetopia hjälpa till att öka engagemang och motivation för matematik i skolan. Nu backas Visedu av europas mest attraktiva innovationsinitiativ för visualisering och bildanalys, Visual Sweden, för den smarta tillämpningen av 3D-visualisering i deras matematikläromedel.

Intresset för LEAD-bolaget från Linköpings universitet Visedu AB har varit stort och 20-tals skolor har redan skrivit upp sig på för att testa mathetopia till hösten. Visedu utvecklar ett digitalt spelbaserat läromedel i matematik. Nu stöttas de av Visual Sweden för tillämpningen av visualisering i deras läromedel Mathetopia. Konceptet för läromedlet är framtaget utifrån problemet att väldigt många elever inte förstår varför man lär sig matematik och vad det används till.

Avsaknad av förståelse för matematikens syfte är en viktig orsak till det låga intresset för matematik generellt, och det är superkul att få stöd för vårt angreppssätt till problemet. Visualisering spelar en viktig roll i vår lösning med Mathetopia”, säger Herman Eklund, VD och grundare på Visedu AB.

Utveckling av en alfa-version av läromedlet pågår för fullt och till höst kommer flertalet skolor testa och utvärderas Mathetopia. Det långsiktiga målet är att skapa ett läromedel som gör att matematiken upplevs meningsfull och rolig och som samtidigt utmanar varje elev på rätt nivå, som bidrar till att fler elever blir gymnasiebehöriga. Visual Sweden, som siktar på att göra regionen till Europas mest attraktiva innovationsmiljö för visualisering och bildanalys, har uttalat sig om varför Visedu stöttas.

Att stimulera lärande är en central och nyttoskapande tillämpning av visualisering. Dessutom ser vi inom  visualiseringsområdet och angränsande områden ett stort behov av arbetskraft framöver, där roligare matematikundervisning kan vara nyckeln till ökat intresse för utbildningsinriktningar som kan leda vidare till den typen av jobb”, säger Anders Carlsson, processledare för Visual Sweden.

För mer information, kontakta,

Herman Eklund, VD och grundare på Visedu AB, nås på 0763499661 eller herman.eklund@visedu.se

Anders Carlsson, processledare för Visual Sweden, nås på 0705388908 eller anders.carlsson@visualsweden.se

Om Visedu

Visedu utvecklar läromedlet Mathetopia som är ett spelbaserat läromedel i matematik för grundskolans högstadium. Mathetopia visualiserar matematikens tillämpningar i verkligheten och placerar lärandet i ett roligt och inspirerande sammanhang som passar dagens elever. Mathetopia hjälper samtidigt lärare att enklare förstå elevernas behov och individualisera.

Företaget får stöd från Linköpings universitet innovationsorgan och LEAD, en av Sveriges bästa företagsinkubator. Visedu sitter på East Sweden Game, som är en gemensam arbetsyta och mötesplats för entreprenörer och skapare av spel och digitala upplev. Följ läromedlets utveckling och intresseanmäl för testning på: www.mathetopia.se


Om LEAD

Visedu är ett medlemsbolag på LEAD. LEAD är en av Sveriges främsta företagsinkubatorer som hjälper entreprenörer att bygga bolag snabbare och säkrare. LEAD vänder sig till entreprenörer med företag som är innovativa och har potential att expandera. Verktygen för framgång baseras på en strukturerad och kvalitetssäkrad affärsutvecklingsmetodik som grundar sig på en nära och engagerad affärscoachning. LEAD ägs av Linköpings universitet och finansieras därutöver av Norrköping respektive Linköpings kommuner samt Vinnova. www.lead.se


Kontaktpersoner

Martina Hegestig
Head of Communication
Martina Hegestig