2019-03-25 07:34Pressmeddelande

Lunamicro får innovationsprojekt finansierat av Vinnova

PRESSMEDDELANDE LINKÖPING 2019-03-25

Linköpingsbolaget LunaMicro är ett av 43 bolag som sammanlagt får ta del av 60 miljoner, när Vinnova - Sveriges myndighetsbyrå för innovation, meddelade besluten om Innovationsprojekt i företag. Innovationsprojekten ska ha stor kommersiellt potential och ska även bidra till FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030. LunaMicro arbetar med ett nytt material som aktivt transporterar fukt i textilier, till exempel sportkläder, för att öka komfort och prestation.

"LunaMicro vill ändra vad du kan förvänta dig av ett tyg. Finansieringen av projektet gör det möjligt för en ny fas i LunaMicros utveckling och ger oss möjligheten att ta vår textilpumpteknik till en mycket större marknad. I och med detta kan fler vara aktiva och prestera på topp.”, säger Katarina Bengtsson vd på LunaMicro.

Under projektet ska LunaMicro utreda kommersiella och tekniska förutsättningar globalt. LunaMicros innovation erbjuder möjligheten att pumpa vätskor från ena sidan av ett tyg till den andra. Lösningen kan användas på flera typer av material utan att flytta några mekaniska delar. Den patenterade pumptekniken är utvecklad i nära samarbete med företag och universitet för att möjliggöra att oönskade fukt transporteras över en flexibel barriär, och kan hjälpa till vare sig det är möbler, kläder, bostäder eller en mängd andra applikationer.

Vinnovas Innovationsprojekt i företag riktar sig till företag med upp till 249 anställda som vill starta och driva innovationsprojekt i faser där annan finansiering är svår att få.

För mer information, kontakta:

Katarina Bengtsson, CEO LunaMicro
+46 734 27 77 52
katarina@lunamicro.se

Om LunaMicro
LunaMicro utvecklar nästa generations vattentransporterande textilier. Vårt nya tyg tar bort (pumpar) svett och andra vätskor som är minst 100 gånger mer effektiva än nuvarande andningsbara material, som Gore-Tex ™. Vår patenterade teknik kommer att förbättra funktionen av sport och skyddskläder. lunamicro.se


Om LEAD

LEAD är en av Sveriges främsta företagsinkubatorer som hjälper entreprenörer att bygga bolag snabbare och säkrare. LEAD vänder sig till entreprenörer med företag som är innovativa och har potential att expandera. Verktygen för framgång baseras på en strukturerad och kvalitetssäkrad affärsutvecklingsmetodik som grundar sig på en nära och engagerad affärscoachning. LEAD ägs av Linköpings universitet och finansieras därutöver av Norrköping respektive Linköpings kommuner samt Vinnova. För mer informtion besök lead.se www.lead.se