2021-09-29 05:30Pressmeddelande

LEAD ökar stödet för bolag som ska ta in kapital

LEAD inleder ett samarbete med Pepicon för att på ett tydligare sätt skapa struktur och kvalité i kapitalanskaffningsprocessen för LEAD-bolagen. Genom Pepicons digitala plattform får LEAD, i och med detta samarbete, möjlighet att stödja samtliga medlemsbolag i att lägga en bra grund för kapitalanskaffningsarbetet. Bolagen får också med sig ett långsiktigt strukturkapital även efter de avslutat tiden på LEAD. Samtidigt har LEAD under våren certifierat tre affärscoacher i Investment Readiness Process för att ännu bättre kunna handleda startups som ska ta in kapital och säkerställa att det blir rätt investerare. 

Att ta in investerare är en tidskrävande och komplicerad process, både för bolaget och investerarna. Att stärka och effektivisera den processen är viktigt för LEAD så att bolaget kan lägga så mycket tid som möjligt att bygga kund- och bolagsvärde.

Vi är glada över samarbetet med Pepicon, då det ger LEAD-bolagen en bra grund och en långsiktighet. För oss blir det ett sätt att bygga en tydlig struktur för bolagen som ska ta in kapital, och ett bra sätt att kunna kommunicera med investerare i den processen. Pepicon öppnar också upp ett större nätverk av investerare för våra bolag som enkelt kan börja nätverka med investerare utanför LEADs investerarnätverk, säger Catharina Sandberg vd på LEAD

Pepicons digitala verktyg underlättar och hjälper bolagen att hantera och effektivisera sättet att resa kapital, på samma sätt som de hjälper investerare att förenkla en annars tidskrävande och komplicerad utvärderingsprocess.

Det är roligt att bidra till LEADs arbete med att skapa maximalt värde för sina startups och samarbetet innebär att LEADs bolag nu får tillgång till det senaste inom digitala hjälpmedel för kapitalanskaffning. Bolagen får en rejäl konkurrensfördel gentemot andra bolag som söker kapital och de absolut bästa förutsättningarna att hitta rätt investerare, vid rätt tidpunkt och på kortare tid. Integrationen av Pepicon i LEAD-bolagens utvecklingsprocess kommer att ge sann utväxling i vår gemensamma ambition att skapa morgondagens svenska tillväxtmotorer. Samtidigt sätter vi en ny standard för kapitalanskaffning och dealmaking i onoterade bolag, säger Anders Sjunnesson vd på Pepicon.

 


Om LEAD

LEAD är en av Sveriges främsta företagsinkubatorer som hjälper entreprenörer att bygga bolag snabbare och säkrare. LEAD vänder sig till innovatörer och entreprenörer med företag som är innovativa och har potential att expandera. LEAD erbjuder en strukturerad affärsutvecklingsmetodik som grundar sig på en nära och engagerad affärscoachning och nätverk. LEAD ägs av Linköpings universitet och finansieras därutöver av Norrköping respektive Linköpings kommuner samt Vinnova. För mer information besök lead.se