2020-06-08 06:08Pressmeddelande

LEAD-bolag får finansiering värd 7,6 miljoner kronor

PRESSMEDELANDE LINKÖPING/NORRKÖPING 30 MARS

Celluminova och PU Sensor tar nu emot bidrag på totalt 7,6 miljoner kronor, när Tillväxtverket ger utvalda Life Science-bolag anslag för snabbare vidareutveckling. Av fyra utvalda bolag är två LEAD-bolag; Celluminova och PU sensor tar emot anslag på 4,2 respektive 3,4 miljoner kronor. Finansieringarna kommer användas till bland annat studier och marknadsgodkännande. 

Celluminova har utvecklat produkten GlioStem, som nästan omedelbart detekterar stamcellsliknande celler i hjärntumörer. I dagsläget är det endast Celluminovas produkt som kan urskilja just dessa celler. 

- Vi är otroligt glada och stolta över att ha beviljats detta anslag. Finansieringen kommer hjälpa oss mot målet att få den första produkten på marknaden som specifikt riktar sig mot stamcellsliknande celler i höggradiga hjärntumörer, och därmed bidra till ökad överlevnad hos dessa patienter. Anslaget kommer användas till att stärka teamet, utföra en klinisk studie samt att förbereda för marknadsgodkännande, säger Shirin Ilkhanizadeh, VD på Celluminova. 

Finansieringen kommer från programmet BIO-X Accelerate från STUNS Life Science/Uppsala BIO som finansieras av Tillväxverket och riktar sig till Östra Mellansverige, för att påskynda företagsresor för små och medelstora Life Science-bolag. Insatser i programmet är finansiering, support och nätverk.  

PU Sensor utvecklar en forskningsbaserad metod och produkt, som bedömer vilka individer som riskerar att få trycksår på sjukhus eller inom äldreomsorgen. Det ger möjlighet att sätta in förebyggande åtgärder i tid, för att undvika trycksår som kostar samhället stora summor. 

-Vi är mycket glada över samarbetet med BIO-X och det bidrag vi har beviljats. PU sensor kommer använda finansieringen till en omfattande studie, där vårt instrument används inom sjukvård och äldreomsorg för att samla in data från flera hundra individer. Därmed får vi ett mycket bra underlag för att kunna visa på nyttan med instrumentet, säger Johannes Walfridsson, VD på PU sensor. 

Vid frågor, kontakta:
Shirin Ilkhanizadeh, VD Celluminova, 070-4674304 shirin@celluminova.se 
Johannes Walfridsson, VD PU sensor, 073-8087070 johannes.walfridsson@pusensor.se 

Om BIO-X® Accelerate-programmet: BIO-X Accelerate är en vidareutveckling av BIO-X i nära samarbete med Tillväxtverket och Region Uppsala, med Uppsala Innovation Center som partner, med målet att accelerera utvecklingen av innovativa life science företag i regionen.Programmet använder en industriell metodik för att stödja projekt som uppfyller väl definierade behov inom hälso- och sjukvård och samhälle. Projekt får finansiering, fortsatt stöd och tillgång till experter inom BIO-X-nätverket. Det första kritiska steget mot potentiell kommersialisering - ”proof of concept”-studier bör redan vara utfört när man går in i programmet. Efter BIO-X bör projektet vara klart för investeringar av exempelvis större bolag eller riskkapitalföretag, för en framtida ny produkt, metod eller terapi med ett betydande nytt värde för patienter, vård eller samhälle. BIO-X är ett varumärke som tillhör STUNS Life Science/Uppsala BIO. 


Om LEAD

Celluminova och PU Sensor är LEAD-bolag. LEAD är en av Sveriges främsta företagsinkubatorer som hjälper entreprenörer att bygga bolag snabbare och säkrare. LEAD vänder sig till innovatörer och entreprenörer med företag som är innovativa och har potential att expandera. LEAD erbjuder en strukturerad affärsutvecklingsmetodik som grundar sig på en nära och engagerad affärscoachning och nätverk. LEAD ägs av Linköpings universitet och finansieras därutöver av Norrköping respektive Linköpings kommuner samt Vinnova. För mer information besök lead.se


Kontaktpersoner

Martina Hegestig
Head of Communication
Martina Hegestig