2019-02-06 06:44Pressmeddelande

Inkubatorn LEAD startar affärsängelnätverket - LEAD Business Angels

Pressmeddelande 2019-02-06

LEAD har tagit över det strukturerade arbetet med investerare, som är intresserade av tech-bolag i regionen. Tidigare drevs nätverket av East Sweden Tillväxtkapital (EST). Det innebär att ett nytt nätverk har sett dagens ljus – LEAD Business Angels. Nätverket leds av LEADs vd Maria Bolin och Anders Ferntoft, som är affärscoach på LEAD och har drivit frågan inom EST under flera år.

LEAD Business Angels blir ett exklusivt affärsängelnätverk för personer som har ett intresse av att investera i den typen av teknikbolag som vi arbetar med, men som också har erfarenhet av att bygga framgångsrika teknikföretag och vill vara med och utveckla nya bolag som bygger på innovationer”, säger Maria Bolin Anvill, vd på företagsinkubatorn LEAD.

LEAD Business Angels kommer att bjuda in till olika typer av möten och nätverksträffar tillsammans med LEAD-bolag under året, allt med syftet att skapa goda relationer mellan investerare och bolag inför eventuella  affärsöverenskommelser.

”Jag ser fram emot att vara delaktig i detta positiva initiativ. En ytterligare förstärkning av ekosystemet i regionen för att gynna entreprenörskap som löser framtidens problem”, säger  Mikael Kemi, Linköpings Affärsänglar.

Nätverket kommer bland annat ta del av LEAD DemoDay, där de har möjlighet att träffa bolag som är relativt tidiga och går BootUp, ett av affärsutvecklingsprogrammen på LEAD. För att träffa de mer mogna bolagen som söker kapital kommer det arrangeras investerarfrukostar och möjlighet att vara med på LEADs mer strategiska  coachtillfällen, sk affärsforum som är återkommande med bolagen på LEAD.

För mer information, kontakta:

Maria Bolin, CEO
maria.bolin@lead.se
+46 76 231 27 12

Anders Ferntoft,, Affärscoach
Anders.ferntoft@lead.se
+46 708 77 93 37


Ämnen: LEAD

Om LEAD

LEAD är en av Sveriges främsta företagsinkubatorer som hjälper entreprenörer att bygga bolag snabbare och säkrare. LEAD vänder sig till entreprenörer med företag som är innovativa och har potential att expandera. Verktygen för framgång baseras på en strukturerad och kvalitetssäkrad affärsutvecklingsmetodik som grundar sig på en nära och engagerad affärscoachning. LEAD ägs av Linköpings universitet och finansieras därutöver av Norrköping respektive Linköpings kommuner samt Vinnova. För mer informtion besök lead.se www.lead.se