2020-06-15 12:59Pressmeddelande

Finansiering till fyra LEAD-bolag 

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova ger ut en utlysning på 4,2 miljoner kronor, till 141 innovativa startup-bolag. Fyra av dessa är LEAD-bolag. 

Självklart är det väldigt roligt att hela fyra av LEADs startup-bolag får ta del av utlysningen från Vinnova. Det är ett kvitto på att innovationsarbetet är viktigt, och bidragen kommer vara till stor nytta i bolagens fortsatta arbete, säger Catharina Sandberg, VD på LEAD. 

De LEAD-bolag som har valts ut som mottagare  till Innovativa Startups är Devair, FineCell, Ligna Energy och Nano Textile SolutionsBolagetar nu emot 300 000 kronor vardera, för att kunna fortsätta utveckla sin vara eller tjänst. 

Finansieringen Innovativa Startups fokuserar på nystartade bolag som vill bidra till hållbar tillväxt på en global marknad. Aktuella företag baseras på nyskapande produkter eller tjänster, med en skalbar affärsutveckling. Pengarna kan användas till att ta fram prototyper, utveckla affärsmodellen eller skapa strategier för att skydda företagets nya lösning. 

Det här bidraget ger unga företag med högriskprojekt en möjlighet att verifiera och validera sin affär för att öka möjligheterna att nå kunder, partners eller investerare, säger Emelie Falk, ansvarig för utlysningen på Vinnova. 


Om LEAD

LEAD är en av Sveriges främsta företagsinkubatorer som hjälper entreprenörer att bygga bolag snabbare och säkrare. LEAD vänder sig till innovatörer och entreprenörer med företag som är innovativa och har potential att expandera. LEAD erbjuder en strukturerad affärsutvecklingsmetodik som grundar sig på en nära och engagerad affärscoachning och nätverk. LEAD ägs av Linköpings universitet och finansieras därutöver av Norrköping respektive Linköpings kommuner samt Vinnova. För mer information besök lead.se


Kontaktpersoner

Martina Hegestig
Head of Communication
Martina Hegestig
Catharina Sandberg
CEO
Catharina Sandberg