2022-06-23 05:30Pressmeddelande

Cambio och Worldish undertecknar partnerskap

Cambio och Worldish har undertecknat ett partnerskap för att överbrygga kommunikationsbarriärer inom hälso- och sjukvård samt inom kommunal omsorg.

Cambio är en ledande leverantör inom ehälsa, bland annat av det elektroniska patientjournalsystemet Cambio COSMIC. Worldish levererar den unika kommunikationsassistenten Helen® för att överbrygga språkbarriärer. Samarbetet mellan de båda företagen ska främja ytterligare förbättringar av vårdkvaliteten i svenska regioner och kommuner och bidra till att tillgängliggöra vården för de med språkliga- och/eller funktionshinder.

Väl fungerande kommunikation mellan patient och vårdgivare, såväl som mellan vårdgivare, är en nyckel till mer jämlik vård och ökad patientsäkerhet samt en drivkraft för att minska variationer i vårdens resultat.

- Vi är väldigt glada och stolta över det här samarbetet som vi tror kommer att gynna svensk vård och omsorg och inte minst patienterna. Som ett första steg kommer Helen inkluderas i Cambios produktportfölj och erbjudas till Cambios kunder på den svenska marknaden. På längre sikt är ambitionen att vidareutveckla och integrera systemlösningarna säger Abhishek Jacob, CEO - Worldish AB

För ytterligare information, kontakta:
Abhishek Jacob, CEO - Worldish AB
Tel. +46 70 413 2407
Email: abhishek.jacob@worldish.se

Jenny Styren, Chief Marketing & Communication Officer - Cambio Healthcare Systems AB
Tel: +46 70 379 34 83
E-mail: jenny.styren@cambio.se

Om Worldish AB
Worldish är en prisbelönt leverantör av digital hälsoteknik som löser språk- och kommunikationsbarriärer inom sjukvården genom en digital kommunikationsassistent som heter "Helen" för att ge mer lika tillgång till tjänster och information för alla, globalt.

Om Cambio AB
Cambio en av Nordens ledande leverantörer inom e-hälsa med ett heltäckande erbjudande för hela kedjan inom vård och omsorg. Målet är att erbjuda de mest innovativa digitala lösningarna för regioner, kommuner och privata vårdgivare.


Om LEAD

LEAD är en av Sveriges främsta företagsinkubatorer som hjälper entreprenörer att bygga bolag snabbare och säkrare. LEAD vänder sig till innovatörer och entreprenörer med företag som är innovativa och har potential att expandera. LEAD erbjuder en strukturerad affärsutvecklingsmetodik som grundar sig på en nära och engagerad affärscoachning och nätverk. LEAD ägs av Linköpings universitet och finansieras därutöver av Norrköping respektive Linköpings kommuner samt Vinnova. För mer information besök lead.se