2019-07-01 12:46Pressmeddelande

BioReperia tar in 8 miljoner för snabb och träffsäker cancerbehandling

PRESSMEDDELANDE LINKÖPING, 1 JULI 2019

Linköpingsbolaget BioReperia tar in åtta miljoner kronor från ALMI Invest, den schweiziska Life Science-investeraren Hemex AG samt affärsänglar från Schweiz, Tyskland och Sverige. BioReperia har utvecklat en banbrytande innovation som skräddarsyr individanpassade cancerbehandlingar och därmed minskar lidande och dödlighet hos cancerpatienter.

Målet med BioReperias teknik är att radikalt minska cancerdödligheten genom att förutsäga den mest effektiva cancerbehandlingen för enskilda patienter. Inom loppet av en vecka ska BioReperia kunna ge besked till behandlande läkare vilket läkemedel som är mest effektivt för att behandla den aktuella patientens tumör. Istället för dagens 4-6 månaders lång väntan med stor oro hos patienterna kan behandlingen starta omedelbart.

Ett av BioReperias mål är att släppa den första produkten för att skräddarsy behandling av urinblåscancer för varje enskild patient inom två år. Därefter följer flera andra cancerdiagnoser. Marknaden för individbaserad behandling inom sjukvården växer snabbt och förväntas nå 96 miljarder USD 2024.

- Investeringen betyder mycket för bolaget i och med att stark branschkunskap kommer in med nya investerare vilket gör att vi kan accelerera utvecklingen av framtida produkter. Finansieringen kommer att användas till att stärka teamet, för internationell expansion och för att ta den kliniska produkten inom individbaserad cancerbehandling till marknaden, säger Anna Fahlgren, vd på BioReperia.

Bolagets zebrafiskmodell används redan idag vid läkemedelsutveckling i Norden och Schweiz. Genom metoden kan läkemedelsbolag korta ned tiden radikalt för utveckling av nya läkemedelssubstanser och därmed spara mycket tid och kostnader.

För mer information, kontakta;
Anna Fahlgren, +46(0)72 323 9474 anna.fahlgren@bioreperia.com

Om BioReperia
BioReperia grundades av Anna Fahlgren och Lasse Jensen år 2015 och ligger vid Linköpings universitet. Grundarna har mer än 10 års erfarenhet av att utveckla och använda zebrafiskmodeller för medicinsk forskning inklusive toxicologi och tumörbiologi. BioReperias sebrafiskmodeller används idag i både akademisk och industriell forskning för att påskynda läkemedelsupptäckt.

www.bioreperia.com


Om LEAD

LEAD är en av Sveriges främsta företagsinkubatorer som hjälper entreprenörer att bygga bolag snabbare och säkrare. LEAD vänder sig till innovatörer och entreprenörer med företag som är innovativa och har potential att expandera. LEAD erbjuder en strukturerad affärsutvecklingsmetodik som grundar sig på en nära och engagerad affärscoachning och nätverk. LEAD ägs av Linköpings universitet och finansieras därutöver av Norrköping respektive Linköpings kommuner samt Vinnova. För mer information besök lead.se


Kontaktpersoner

Martina Hegestig
Head of Communication
Martina Hegestig