2020-09-04 06:03Pressmeddelande

Affärsutvecklingsprogrammet som lägger grunden för framgångsrika bolag

I LEADs affärsutvecklingsprogram BootUp hjälper vi entreprenörer att skapa en grund för sitt bolagsbyggande. Programmet är en språngbräda för att utveckla sin affärsidé till ett skalbart tillväxtbolag. Nu startar höstens omgång av BootUp, med elva bolag som står i startgroparna i sin bolagsresa.

I LEAD BootUp väljer vi ut ett begränsat antal bolag, som får möjligheten till en stabil grund i sitt verksamhetsbyggande. Genom det intensiva programmet får entreprenörerna tillgång till metoder och verktyg inom bland annat finansiering, produktutveckling, sälj och marknad, med målet att kunna utveckla och skala upp sin tech-startup.

Nu välkomnar LEAD elva nya startups till BootUp, efter en intensiv utvärdering.

– Syftet med programmet är att testa och förfina ens affärsidéer mer fokuserat och med återkoppling från marknaden. Upplägget ger deltagarna viktiga kunskaper kring ett hållbart bolagsbyggande, säger Charlotta Hartzell, programansvarig för LEAD BootUp.

Anpassat och professionellt upplägg

LEADs affärscoacher har lång erfarenhet av att bygga bolag, och BootUp har varit starten för många framgångsrika verksamheter. I programmet tar entreprenörerna del av föreläsningar, skräddarsydd coachning och professionell feedback, både individuellt och i grupp. Bland annat får de kunskap om personligt ledarskap, IP, varumärke och finansiering. Dessutom ger programmet en unik möjlighet att bygga upp sitt nätverk.

Höstens deltagare i BootUp är verksamma inom områden som medtech, psykisk hälsa, fintech och byggbranchen och mycket mer. Bland dessa bolag finns till exempel Ventify, vars produkt är en ventil för kontrollerad avluftning av stomipåsar.

– Vi ser fram emot att gå BootUp, jag tror att det blir en inspiration och en kick för vårt projekt! Det är dags för oss att växla upp, och LEAD kan vara till hjälp för oss med det. Ventify kan förbättra livskvaliteten för många stomister, och med hjälp av BootUp kan vi våga ta oss an utmaningen, säger Per Ola Post, ägare och entreprenör på Ventify.


Om LEAD

LEAD är en av Sveriges främsta företagsinkubatorer som hjälper entreprenörer att bygga bolag snabbare och säkrare. LEAD vänder sig till innovatörer och entreprenörer med företag som är innovativa och har potential att expandera. LEAD erbjuder en strukturerad affärsutvecklingsmetodik som grundar sig på en nära och engagerad affärscoachning och nätverk. LEAD ägs av Linköpings universitet och finansieras därutöver av Norrköping respektive Linköpings kommuner samt Vinnova. För mer information besök lead.se