2022-04-06 06:00Nyheter

DAZOQ tar plats på marknaden med sex nya kunder

Start-up bolaget DAZOQ AB, med kontor i Linköping, utökar sin kundbas med sex nya företag och fortsätter sin resa för att skapa energieffektivitet och energiförståelse.

En tredjedel av energin i Sverige används för produktion inom industrin. Med sitt användarvänliga och molnbaserade energiledningssystem har DAZOQ det senaste året kommersialiserat sin software-as-a-service för att öka industriföretags förståelse för att minska sin energiförbrukning med upp till 20 procent. Mottagandet har varit mycket positivt.

- Med de stora fluktuationer och höga elpriser vi ser på dagens elmarknad ökar behovet av att förstå elförbrukningen. Där fyller DAZOQ en viktig funktion genom att synliggöra och analysera förbrukningen, säger Tommy Karlsson Teknik & Underhållschef på BAETTR Guldsmedshyttan AB.

DAZOQ har sedan starten 2020 kunder inom både tillverknings- och processindustrin. Två av kunderna, TitanX Engine cooling AB och BTT Plåt AB har varit med sedan utvecklingsfasen. Hasopor AB, Modine AB och BAETTR AB är några av de nyligen tillkomna kunderna.

- Vår drivkraft är att spara energi, både för våra kunder och för vår planet. Det finns ett indiskt talesätt som säger att bara den ovetande blir arg, den vise förstår. Vi vill hjälpa våra kunder till insikter om sin energiförbrukning, säger Dominic Sebin Francis, co-founder och ordförande på DAZOQ AB.

- Vårt verktyg visualiserar, spårar och föreslår möjligheter för att spara energi i realtid. Vi är glada över att marknaden uppskattar vår lösning och att det finns en vilja att rekommendera tjänsten till andra, säger Sajid Athikkay, co-founder och CEO för DAZOQ AB.

 

För mer information, kontakta:

Dominic Sebin Francis, co-founder DAZOQ AB dominic.francis@dazoq.com
076-755 88 66

Om DAZOQ

DAZOQ AB grundades 2020 med en vision att göra industrier miljömässigt hållbara genom innovation. DAZOQ har utvecklat ett innovativt IEMS-verktyg som heter DAZOQ ENERGY INTELLIGENCE (EI) - Ett molnbaserat energiledningssystem; ett verktyg för industriella energi- och kvalitetschefer. Verktyget hjälper industriella energiförvaltare genom att visualisera, spåra och föreslå möjligheter att spara energi i realtid.


Om LEAD

LEAD är en av Sveriges främsta företagsinkubatorer som hjälper entreprenörer att bygga bolag snabbare och säkrare. LEAD vänder sig till innovatörer och entreprenörer med företag som är innovativa och har potential att expandera. LEAD erbjuder en strukturerad affärsutvecklingsmetodik som grundar sig på en nära och engagerad affärscoachning och nätverk. LEAD ägs av Linköpings universitet och finansieras därutöver av Norrköping respektive Linköpings kommuner samt Vinnova. För mer information besök lead.se